Welkom op Creatastisch.nl

Mijn winkelwagen

Winkelwagen € 0,00

U heeft nog geen items in uw winkelwagen.

Privacy en disclaimer

Privacy beleid
Creatastisch neemt de privacy van alle gebruikers van haar website zeer serieus en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandelt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief, het toezenden van uw bestellingen en administratieve doeleinden. Uw gegevens worden nooit doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Disclaimer
Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Creatastisch zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de Creatastisch website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Inhoud
Creatastisch zet zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Creatastisch behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Creatastisch geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Creatastsich geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Creatastisch aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Auteursrecht
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen zijn eigendom van Creatastisch .

Disclaimer onder de sieraden hangerset
De werking/betekenis van de stenen, veren, bedels en kleuren zijn samenvattingen uit diverse bronnen. Creatastisch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele werking of uitstraling van de hangerset die als zodanig verkocht worden. De stenen kunnen door het maakproces afwijken van de kleur zoals die is afgebeeld, Creatastisch streeft ernaar dit zoveel mogelijk te voorkomen.